Atviros durys Tavo atradimams 05.05 2Organizuoju ir vedu atvirus praktinius renginius žmonių grupėms šiomis temomis: savigarba, pasitikėjimas savimi, motyvacija, savirealizacija, pokyčiai ir kt. Taip pat rengiu specialias programas privatiems renginiams ir šventėms (formatas ir turinys pritaikomi pagal poreikį).

Užsiėmimai interaktyvūs – patyriminiai, praktiniai. Juose naudojamos:

  • koučingo technikos – mąstymą skatinantys klausimai,
  • kūrybiškos ugdymo priemonės iš POINTS OF YOU™, kurios ugdo sąmoningumą, išlaisvina vaizduotę, tarpusavio bendravimą, plečia akiratį ir padeda į situaciją pažvelgti kitu kampu,
  • mindfulness (dėmesingo įsisąmoninimo) praktikos – mokymasis išlikti ramiam, sugrįžti į „čia ir dabar“ (temose apie stresą ir produktyvumą, sprendimų priėmimą, kūrybiškumą)
  • įvairios užduotys/ simuliacijos/ žaidimai, atvejų ir situacijų analizės, ir kt.

Dalyvių įsitraukimas, pasisakymai, diskusijos, bendravimas ir augimas proceso metu – daug svarbiau už teorines žinias. Tam tikra teorija, patarimais ar pavyzdžiais pasidalijama, kad įtvirtinti ir įprasminti tai, ką dalyviai atranda užsiėmimų metu. Toks formatas sukuria daug didesnę praktinę vertę, nes žinios įsisąmoninamos ir taikomos vietoje. Stengiamasi sukurti jaukią atmosferą ir neformalų bendravimą, kad dalyviai galėtų lengviau atsipalaiduoti, įsijausti ir gauti daugiau naudos.

ATVIRI RENGINIAI skelbiami Facebook puslapyje.